Bejelentés


Ruzsai Teleház

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
IKSZT létrehozása Ruzsán, a közuösségi élet fejlesztése érdekében Az Intelligens Faluért Egyesület az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program által meghirdetett „Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér” (továbbiakban: IKSZT) kialakítására és működtetésére pályázatot nyújtott be 2009. októberében, melyre vonatkozóan kedvező elbírálásban részesült 2010. augusztusában. • A létrejövő IKSZT a Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár felújításával és bővítésével valósul meg. A projekt eredményeként az alábbi szolgáltatások lesznek egy helyen megtalálhatóak: • Ifjúsági közösségi programok, ifjúságfejlesztés, folyamatkövetés, ifjúsági információs pont, közművelődési programok, • Közösségi internet hozzáférés biztosítása teleházban működő eMagyarország ponton, • Ifjúsági közösségi, közművelődési, egészségfejlesztési programok, ifjúság és közöségfejlesztés, csoportfoglalkozások, • Helyszín biztosítása civil szervezetek és egyesületek számára, • Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működtetéséhez, • Közművelődési és egészségfejlesztési programok szervezése. A projekt keretében a jelenleg Művelődési Házként funkcionáló épület kerül felújításra és kismértékű bővítésre. A tervek szerint 10,5 %-kal nő az épület alapterülete, mely a könyvtár megfelelő szintű ellátását, a könyvtár és teleház visszahelyezését segíti elő. Megújul a nagyterem padlózata, a kisterem bővítésével a könyvtár, az olvasóterem, a teleház visszakerülhet a Művelődési Ház épületébe. Falugazdász iroda lesz az MNVH irodával közösen, rekonstruálják a klubszobát, az irodát és az irattárat. A belépő megújulásával korszerű előtér, kiállítótér keletkezik. A támogató határozat alapján „Az „Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér” (a továbbiakban: IKSZT) kialakítás és a pályázat által támogatott működtetés bruttó összköltsége 51.458.997,- Ft. A pályázat keretében biztosított támogatás 43.747.339,- Ft, a hiányzó összeget Ruzsa Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletében fejlesztési célú pénzeszköz átadásként biztosította az egyesület részére. Az összköltség a következő tételeket tartalmazza: a közbeszerzési eljárás alapján az épület felújítás és bővítés bruttó 38.908.759,- Ft, eszközbeszerzés bruttó 4.391.488,- Ft, egyéb költségek bruttó 2.958.750,- Ft, 3 évi működési támogatás 5.200.000,- Ft. Az épület felújítása és bővítése 2011. március hónapban megkezdődött, várhatóan 2011. szeptember 30-ig befejeződik. Az eszközök beszerzése folyamatban van.


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!